Beloningsbeleid

Vergoeding

Zowel bestuursleden als andere vrijwilligers zijn allemaal geheel vrijwillig. 
Dat betekend dat aan hen in geen enkele vorm van salaris wordt uitbetaald.
De door hen zelf gemaakte onkosten welke voor RUZ zijn gemaakt kunnen na goedkeuring en met overleg van een geldige nota worden vergoed