Bestuur


Stichting RUZ wordt  sinds 2007 gerund door vrijwilligers met de volgende taakverdeling:

Overgang Bestuur per 1 januari 2021
1. de heer H. Schmitz, Voorzitter
2. de heer A van Geul, Secretaris ()
3. de heer J. Riela, Penningmeester

() Wegens ziekte heeft de heer A van Geul zich afgemeld als secr. van RUZBestuur


Stichting RUZ wordt  sinds 2007 gerund door vrijwilligers met de volgende taakverdeling:

Overgang Bestuur per 1 januari 2021
1. de heer H. Schmitz, Voorzitter
2. de heer A van Geul, Secretaris
3. de heer J. Riela, Penningmeester

Verder nog
1 de heer H J van Dijke, oprichter, 
2. mevrouw M de Bruijn