Bestuur


Stichting RUZ wordt  sinds 2007 gerund door 14 vrijwilligers met de volgende taakverdeling:

Bestuur
1 de heer H J van Dijke, voorzitter, oprichter, sponsoring, contacten extern, activiteiten
2 de heer Jack Renet, vanaf 01-01-2020 nieuwe voorzitter
3 de heer A van Geul, secr, penningmeester, chauffeur, drankverzorging
4 de heer P Storms, bestuurslid, drankverzorging, veiligheid, activiteiten
5. de heer Th Moelker, bestuurslid, zaalverzorging, muziek

Verder nog 
6. mevrouw H van Geul-Lardinois, boekhouding, inkoop, activiteiten
7. mevrouw B van Dijke-Meijs, hoofd catering, kleine kas, inkoop, activiteiten
8. mevrouw T Steegen, keukendienst, adviserend indien nodig.
9. mevrouw M Heerkens,keukendienst
10. mevrouw T van Soest, activiteiten, EHBO
11. vrouw E Heutmekers, activiteiten, keukendienst
12. de heer  N van Pol, chauffeur gasten ophalen
13. de heer  R van de Ven, activiteiten en gaat website verzorgen in 2020
14. de heer John Schaaf, zaalverzorging