Doelstelling

Doelstelling RUZ

Onze doelstelling is er op gericht om mensen die dreigen te vereenzamen uit hun woning te halen en hen via contactmiddagen  weer aan het sociale leven te laten deelnemen.
Ruim 1,4 miljoen mensen zijn enigermate of ernstig vereenzaamd. Wij zetten ons nu al 12 jaar met veel energie in, om daar iets aan doen. Onze vrijwilligers verzorgen geheel belangeloos iedere middag 40 tot 45 dankbare gasten.