Over ons: Waarvoor staat Stichting RUZ?

Ontstaan van het Sociaal project Vereenzaamden


In 2006 werd vaker in de media geschreven over eenzaamheid. Dat ook in Nederland, waar toch alles zo goed geregeld was, veel mensen zich eenzaam konden voelden was voor velen nieuw. Vanuit het bestuur van Het Rode Kruis afdeling Geleen e.o. zijn we met twee vrijwilligers gaan onderzoeken of we deze mensen zouden kunnen helpen en hoe dit dan wel zou moeten gebeuren.
In Nederland blijken meer dan 1 miljoen mensen ernstig vereenzaamd te zijn. De oorzaak hiervan kan zeer verschillend zijn. Dit kan zijn door overlijden van de partner, ziekte of ontslag waardoor men zich steeds meer afzondert van onze snelle Maatschappij en ten slotte vereenzaamd.
Na een eerste onderzoek in oktober 2006 hebben we toen met ondersteuning Rode Kruis afdeling Geleen e.o. het Sociaal Project Vereenzaming geopend met als doel deze vereenzaming onder de mensen te bestrijden.
Twee middagen per maand, de eerste en derde dinsdagmiddag van de maand werden de gasten uit hun woning gehaald en kregen in het Rode Kruisgebouw gezellige en verzorgde inloopmiddagen en activiteiten aangeboden.
We werden hierbij financieel ondersteund door Rode Kruis afdeling Geleen en de Rotaryclub Geleen.


Samenwerking
In april 2007 kwam op ons verzoek een samenwerking tot stand met de vrijwilligers van afdelingen van Unie Van Vrijwilligers en de Zonnebloem Geleen. Gekozen werd toen voor de toepasselijke naam RUZ, de beginletters van de drie verenigingen.
Om meer mogelijkheden te hebben en tevens onafhankelijk te worden werd in april 2007 de Stichting RUZ opgericht.
We hebben toen verder contact gezocht met Pastores, Artsen, Imams, en de officiële opening laten verrichten door Burgemeester Sjraar Cox.
Op zich was dit best uniek te noemen. Drie verschillende verenigingen, ieder met zijn eigen statuten en doelstellingen, gingen samen eenzelfde project trekken.
We hebben hier later ook de Vrijwilligersprijs mogen ontvangen van Gemeente Sittard-Geleen


Wijzigingen
De samenwerking werd echter na een aantal jaren onderbroken doordat de UVV noodgedwongen werd opgeheven.
Het project ging toen verder met de afdelingen van het Rode Kruis en Zonnebloem
In 2015 vond er een bestuurswisseling plaats bij de afdeling Zonnebloem waarbij de nieuwe voorzitter aangaf dat hij dit project niet interessant vond en er ook geen affiniteit mee had.
Vanaf dat moment is het Sociale project RUZ met veel succes voortgezet door alleen vrijwilligers van Rode Kruis.


Voortgang Stichting RUZ
De omvang van het Sociale project bleef doorgroeien en werd zelfs zo groot, dat we een tijd jammer genoeg met een wachtlijst moesten werken voor onze gasten.
Dit had te maken met de veiligheid en het maximale aantal gasten in onze zaal.
In 2017 hebben we onder grote belangstelling het 10 jarig jubileum mogen vieren.
Dit alles doen we nu al 12 jaar met een groep van 11 zeer gemotiveerde vrijwilligers zonder subsidie van de Gemeente maar met financiële ondersteuning van diverse sponsoren waar we dan ook zeer dankbaar voor zijn.


Hoe nu verder?
Omdat de vereenzaming in Nederland nog steeds groeit, is het dus van groot belang, dat de vrijwilligers van Stichting RUZ nog jaren kunnen doorgaan om deze mensen te helpen.
Maar omdat de leeftijd van onze huidige vrijwilligers al wat grijzer wordt zijn we nu op zoek naar nieuwe aanwinst die ons willen helpen en op termijn ons dankbare werk zouden kunnen overnemen.
Ook hebben we weer enige plaats voor nieuwe gasten, wanneer deze zelfstandig naar het Rode Kruis gebouw kunnen komen. 
Henk van Dijke


Sponsoren in de loop van 12 jaar Stichting RUZ 
   
- Rode kruis afdeling Geleen
- Rotaryclub Geleen
- Lady’s Circle Maasland LC 36
- BASF Connected2Care
- Preuvenemint Maastricht
- Helwig Timmerfabriek bv Geleen
- Wielerbaan Geleen
- DSM personeel
- Staalconstructie bedrijf Sittard
- Diverse kleine sponsoren