Wet persoonsbescherming

Privacy verklaring

De Stichting RUZ heeft kennis genomen van de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsbescherming.

Wij zullen de gegevens van onze gasten beschermen en waar nodig  alleen gebruiken voor ons eigen doel waarbij de gegevens op een extern medium worden opgeslagen en beheerd worden door de Secretaris.