Wet persoonsbescherming


 De Stichting RUZ .

Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Binnen de Stichting RUZ worden de volgende persoonsgegevens gebruikt.
• Naam/voorletters/tussenvoegsel.
• Adres.
• Postcode.
• Woonplaats.
• Telefoonnummer.
• E-mailadres.
• Geslacht.
• Geboortedatum.
• E-mail adres van de vrijwilligers word gebruikt, het mailadres van de mensen die de
  middagen bezoeken gebruiken wij niet en wordt ook niet genoteerd.

Vrijwilligers op de website.
• Met naam en foto.
• De taak van de vrijwilliger binnen de stichting.
• Dit met goedkeuring van de vrijwilliger door het plaatsen van een handtekening.

 Gasten op de website.
• Tijdens onze middagen worden foto’s gemaakt, en enkele van deze foto's worden geplaatst op onze website.
• Dit met goedkeuring van onze gasten door het plaatsen van een handtekening.

Privacy.
• Wij als stichting maken op deze manier onze privacy zichtbaar.

Werken met verwerkers overeenkomst.
• Wij als stichting verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen     verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor   we ze hebben gekregen.

Toegangsbeveiliging.
• Wij als stichting hebben persoonsgegevens niet altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een   gebruikersnaam en wachtwoord.

Opslaan alleen binnen de EU.
• Wij als stichting verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd     zijn buiten de EU.

Data back-up.
• Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Geautoriseerde medewerkers.
• In onze stichting hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de
 persoonsgegevens van de stichting.

Vernietigen persoonsgegevens.
• Wij als stichting verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen bij definitieve afmelding.

Papieren documenten en beveiliging.
• Wij als stichting hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter   slot en grendel.

Datalekken.
• Binnen onze stichting is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend
 waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als stichting adequaat kunnen
 afhandelen en documenteren.

Vrijwilligers geïnstrueerd.
• Onze voorzitter heeft alle vrijwilligers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy bescherming.

Afronding.
• Naam organisatie: Stichting RUZ
• Plaats: Geleen
• Datum: 14-11-2019